#MitBarnMitValg

#MitBarnMitValg

Familierne i Danmark mangler frihed til at skabe deres hverdag og liv, som de har lyst til og brug for. Den førte arbejdsmarkedspolitik skaber således en massiv ensretning af familielivet i retning af to fuldtidsarbejdende forældre, som de færreste har mulighed for at ændre på. Ensretningen har pågået så længe, at det ikke blot føles umuligt at træffe andre valg fra et økonomisk perspektiv, men også fra et kulturelt.

Vi kæmper for, at der politisk og kulturelt kommer en anerkendelse af, at forældrene er myndige personer i deres egen familie og har og bør have den afgørende magt til at vælge den hverdag, som de har brug for for dem selv, deres børn og videre familie.

Vi kæmper for, at der politisk og kulturelt skabes lang større forståelse for, at familier er forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan hverdagen skal skrues sammen når det kommer til fx barsel, orlov, børnepasning, arbejde med løn, hjemmearbejde og meget andet.

Vi kæmper for, at der politisk skabes bedre rammer for den enkelte families frihed og trivsel. Det betyder konkret, at vi kæmper for politisk-økonomiske perspektiver, som støtter og ikke sætter hindringer i vejen for, at den enkelte familie kan træffe valg i overensstemmelse med dennes ønsker og behov.

Vi kæmper for, at flere familier får viden om deres muligheder og forholder sig bevidst til deres hverdag med det formål at skabe netop den hverdag, som fungerer bedst muligt for dem ud fra deres vilkår og behov.

Initiativtagere: Frej Prahl (far) og Isabella Arendt (mor)

Støt os

Hvis du kan se dig selv i vores budskab og vil bakke op om det, så giv din støtte her. Du bliver hverken tilmeldt noget eller indmeldt i en sag, men bidrager alene med dit navn til, at vi kan tale om frihed til familier med større vægt, når vi taler på vegne af flere forældre.

Ved at trykke på Støt accepterer du at vi gemmer dine oplysninger. Du kan læse mere om hvordan vi bruger dine data i vores privatlivspolitik.

© 2024 #MitBarnMitValg